Mätning Hembesök

Alardi Svensk AB bjuder på gratis hembesök inom hela Stockholmområdet för att utföra mätningar och diskutera ditt projekt.

Bor du i någon annan del av Sverige bör du göra mätningar själv (i sådana fall, läs noggrant igenom våra anvisningar för mätning av dörrar/garderober) eller förlita dig på våra specialister som kan montera dina dörrar vid ett senare tillfälle.

Anvisningar för egenhändiga mätningar

OBS! Kunden är själv ansvarig för korrekt utförande av mätningar och i händelse av fel kan kunden inte ha några anspråk på Alardi. Var noggrann och dubbelkolla alltid mätresultaten.

Vad som krävs för att själv utföra mätningar för en beställning dörrar / garderober:

 • Måttband 5m eller lasermåttband
 • Lång vattenpass (minst 1,5 m), och det är önskvärt att se 5 m
 • Vinkelhake eller gradmätare
 • Trappstege 1.5m
 • Penna och papper för att skriva

Mätning för beställning av dörrar

Viktigt innan vidare läsning!

Vid installation av skjutdörrar kan det finnas blinda zoner i vilka det inte går att öppna dragmekanismen. Detta bör beaktas om man vill installera några glidmekanismer, lådor, byxhållare m.m. Därför är det viktigt att planera placeringen av garderobens insida innan man beställer dörrar och beakta egenskaper hos den befintliga garderoben.

Vad behöver du tänka på innan mätningarna

Försäkra dig om att det inte finns några eluttag där dörrarna ska placeras. Likaså strömbrytare, fönsterbrädor, kornischer eller andra föremål och ojämnheter, som kan störa installationen.

Måttagning för att beställa skjutdörrar

 1. Mätningar för dörrar görs på 3 platser i horisontellt och 3 platser vertikalt (om bredden på öppningen uppgår till 2 m) och 4 vertikalt (om öppningens bredd är större än 2 m).
 2. Det är också nödvändigt att mäta nivån av golvet och väggarnas ojämhet, med en lång vattenpass. Genom att applicera den till ytan kan man fastställa förekomsten av ojämnheter. Vid sneda och ojämna golv kan hjulen justeras. Golvets ojämnhet ska dock inte överstiga 4mm / m (0,2 °) och väggens ojämnhet ska inte överstiga 3 mm. Större ojämnheter kan omöjliggöra rörelse av de nedre hjulen.

Måttagning för att beställa garderob

 1. Mätningar av garderob görs på 4 platser horisontellt på den främre delen av nischen och på 4 platser horisontellt på baksidan av nischen.

 2. På 3 platser vertikalt (om öppningen är upp till 2m) i framtill och baktill.

  På 4 platser vertikalt (om öppningen är bredare 2m), framtill och baktill.

  Mätning av djup görs på 4 platser på både höger och vänster sidor(behövs inte mäta ifall ingen väggen finns).

 3. Mätning av hörn. Lägg en vinkel eller ett A4-papper intill hörnen och definiera. hur rakt det är (90 grader). I de flesta fall är detta tillräckligt.

 4. Mät nivån av golv och ojämhet av väggar på framsidan av nischen, och sedan baksidan, med en lång vatttenpass, genom att applicera den till ytan kan man fastställa förekomsten av ojämnheter.

Begränsningar av storleken, mängden dörrar

Den maximala bredden av en dörr är 1800 mm och minst 450 mm. Den maximala bredden av öppningen för montering av skjutdörrar är 5800 cm, och minst 900 cm.

Fotografera installationsplatsen

Skicka gärna ett foto till oss av den plats där dörrarna kommer att installeras. Du kan ladda upp filen i beställning form eller till våra epost: info@skjutdorrar.eu

Detta kommer att underlätta förståelsen och våra experter kan ge råd eller göra dig uppmärksam på eventuella missar.